Fifth Lok Sabha
Party Wise Details
Independent
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Baliar,Shri Lambodar Bastar-ST (Madhya Pradesh )
2 Banerjee,Shri S.M. Kanpur (Uttar Pradesh )
3 Chowdhury,Shri Abu Taleb Murshidabad (West Bengal )
4 Hedaoo,Shri Ram Ramtek (Maharashtra )
5 Hedaoo,Shri Ram Ramtek (Maharashtra )
6 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Bikaner (Rajasthan )
7 Kevichusa,Shri A. Nagaland (Nagaland )
8 Krishna Kumari,Rajmata(Jodhpur) Jodhpur (Rajasthan )
9 Mavalankar,Shri Purushottam Ganesh Ahmedabad (Gujarat )
10 Menon,Shri V.K. Krishna Trivandrum (Kerala )
11 Pradhan,Shri Dhan Shah Shahdol-ST (Madhya Pradesh )
12 Saksena,Shri Shibbanlal Maharajganj (Uttar Pradesh )
13 Sangliana,Shri Mizoram-ST (Mizoram )
14 Shamim,Shri Shamim Ahmed Srinagar (Jammu and Kashmir )
15 Singh,Shri Ranabahadur Sidhi-ST (Madhya Pradesh )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Baliar,Shri Lambodar Ind. Bastar-ST (Madhya Pradesh )
2 Banerjee,Shri S.M. Ind. Kanpur (Uttar Pradesh )
3 Chowdhury,Shri Abu Taleb Ind. Murshidabad (West Bengal )
4 Hedaoo,Shri Ram Ind. Ramtek (Maharashtra )
5 Hedaoo,Shri Ram Ind. Ramtek (Maharashtra )
6 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Ind. Bikaner (Rajasthan )
7 Kevichusa,Shri A. Ind. Nagaland (Nagaland )
8 Krishna Kumari,Rajmata(Jodhpur) Ind. Jodhpur (Rajasthan )
9 Mavalankar,Shri Purushottam Ganesh Ind. Ahmedabad (Gujarat )
10 Menon,Shri V.K. Krishna Ind. Trivandrum (Kerala )
11 Pradhan,Shri Dhan Shah Ind. Shahdol-ST (Madhya Pradesh )
12 Saksena,Shri Shibbanlal Ind. Maharajganj (Uttar Pradesh )
13 Sangliana,Shri Ind. Mizoram-ST (Mizoram )
14 Shamim,Shri Shamim Ahmed Ind. Srinagar (Jammu and Kashmir )
15 Singh,Shri Ranabahadur Ind. Sidhi-ST (Madhya Pradesh )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat