Third Lok Sabha
Party Wise Details
Independent
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Aney,Dr. Madhav Shrihari Nagpur (Maharashtra )
2 Banerjee,Shri S.M. Kanpur (Uttar Pradesh )
3 Barrow,Shri A.E.T.
4 Chatterjee,Shri Hari Pada Nabadwip-SC (West Bengal )
5 Chatterjee,Shri N.C. Burdwan (West Bengal )
6 Gauri Shanker Kakkar,Shri Fatehpur (Uttar Pradesh )
7 Gupta,Shri Kashi Ram Alwar (Rajasthan )
8 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Bikaner (Rajasthan )
9 Kripalani,Acharya J.B. Amroha (Uttar Pradesh )
10 Lakhan Das Chaudhuri,Shri Shahjahanpur (Uttar Pradesh )
11 Lakhmu Bhawani,Shri Bastar-ST (Madhya Pradesh )
12 Pillai,Shri P.S. Nataraja Trivandrum (Kerala )
13 Pottekkatt,Shri S.K. Tellicherry (Kerala )
14 Prakash,Shri Satya Bilaspur-SC (Madhya Pradesh )
15 Raghavan,Shri A.V. Badagara (Kerala )
16 Shastri,Shri Prakash Vir Bijnor-SC (Uttar Pradesh )
17 Shaymshah Lal,Shri Chanda (Maharashtra )
18 Singhvi,Dr. Laxmi Mal Jodhpur (Rajasthan )
19 Swamy,Shri Mandala Venkata Masulipatnam (Andhra Pradesh )
20 Yashpal Singh,Shri Kairana (Uttar Pradesh )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Aney,Dr. Madhav Shrihari Ind. Nagpur (Maharashtra )
2 Banerjee,Shri S.M. Ind. Kanpur (Uttar Pradesh )
3 Barrow,Shri A.E.T. Ind.
4 Chatterjee,Shri Hari Pada Ind. Nabadwip-SC (West Bengal )
5 Chatterjee,Shri N.C. Ind. Burdwan (West Bengal )
6 Gauri Shanker Kakkar,Shri Ind. Fatehpur (Uttar Pradesh )
7 Gupta,Shri Kashi Ram Ind. Alwar (Rajasthan )
8 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Ind. Bikaner (Rajasthan )
9 Kripalani,Acharya J.B. Ind. Amroha (Uttar Pradesh )
10 Lakhan Das Chaudhuri,Shri Ind. Shahjahanpur (Uttar Pradesh )
11 Lakhmu Bhawani,Shri Ind. Bastar-ST (Madhya Pradesh )
12 Pillai,Shri P.S. Nataraja Ind. Trivandrum (Kerala )
13 Pottekkatt,Shri S.K. Ind. Tellicherry (Kerala )
14 Prakash,Shri Satya Ind. Bilaspur-SC (Madhya Pradesh )
15 Raghavan,Shri A.V. Ind. Badagara (Kerala )
16 Shastri,Shri Prakash Vir Ind. Bijnor-SC (Uttar Pradesh )
17 Shaymshah Lal,Shri Ind. Chanda (Maharashtra )
18 Singhvi,Dr. Laxmi Mal Ind. Jodhpur (Rajasthan )
19 Swamy,Shri Mandala Venkata Ind. Masulipatnam (Andhra Pradesh )
20 Yashpal Singh,Shri Ind. Kairana (Uttar Pradesh )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat