Sixteenth Lok Sabha
Party Wise Details
Shiv Sena
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Adhalrao Patil, Shri Shivaji Shirur(Maharashtra )
2 Adsul, Shri Anandrao Amravati(Maharashtra )
3 Barne,Shri Shrirang Appa Maval(Maharashtra )
4 Bhavana Gawali (Patil), Ms. Yavatmal-Washim(Maharashtra )
5 Gaikwad,Prof. Ravindra Vishwanath Osmanabad(Maharashtra )
6 Geete,Shri Anant Gangaram Raigad(Maharashtra )
7 Godse,Shri Hemant Tukaram Nashik(Maharashtra )
8 Jadhav,Shri Prataprao Buldhana(Maharashtra )
9 Jadhav,Shri Sanjay Haribhau Parbhani(Maharashtra )
10 Khaire,Shri Chandrakant Bhaurao Aurangabad(Maharashtra )
11 Kirtikar,Shri Gajanan Chandrakant Mumbai-North-West(Maharashtra )
12 Lokhande,Shri Sadashiv Kisan Shirdi(Maharashtra )
13 Raut,Shri Vinayak Bhaurao Ratnagiri-Sindhudurg(Maharashtra )
14 Sawant,Shri Arvind Ganpat Mumbai-South(Maharashtra )
15 Shewale, Shri Rahul Ramesh , Mumbai South-Central(Maharashtra )
16 Shinde,Dr. Shrikant Eknath Kalyan(Maharashtra )
17 Tumane,Shri Krupal Balaji Ramtek(Maharashtra )
18 Vichare,Shri Rajan Baburao Thane(Maharashtra )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Adhalrao Patil, Shri Shivaji SS Shirur(Maharashtra )
2 Adsul, Shri Anandrao SS Amravati(Maharashtra )
3 Barne,Shri Shrirang Appa SS Maval(Maharashtra )
4 Bhavana Gawali (Patil), Ms. SS Yavatmal-Washim(Maharashtra )
5 Gaikwad,Prof. Ravindra Vishwanath SS Osmanabad(Maharashtra )
6 Geete,Shri Anant Gangaram SS Raigad(Maharashtra )
7 Godse,Shri Hemant Tukaram SS Nashik(Maharashtra )
8 Jadhav,Shri Prataprao SS Buldhana(Maharashtra )
9 Jadhav,Shri Sanjay Haribhau SS Parbhani(Maharashtra )
10 Khaire,Shri Chandrakant Bhaurao SS Aurangabad(Maharashtra )
11 Kirtikar,Shri Gajanan Chandrakant SS Mumbai-North-West(Maharashtra )
12 Lokhande,Shri Sadashiv Kisan SS Shirdi(Maharashtra )
13 Raut,Shri Vinayak Bhaurao SS Ratnagiri-Sindhudurg(Maharashtra )
14 Sawant,Shri Arvind Ganpat SS Mumbai-South(Maharashtra )
15 Shewale, Shri Rahul Ramesh , SS Mumbai South-Central(Maharashtra )
16 Shinde,Dr. Shrikant Eknath SS Kalyan(Maharashtra )
17 Tumane,Shri Krupal Balaji SS Ramtek(Maharashtra )
18 Vichare,Shri Rajan Baburao SS Thane(Maharashtra )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat