Twelfth Lok Sabha
Party Wise Details
Shiv Sena
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Geete,Shri Anant Gangaram Ratnagiri (Maharashtra )
2 Paranjpe,Shri Prakash Vishwanath Thane (Maharashtra )
3 Patil,Shri Balasaheb Vikhe Ahmednagar (Maharashtra )
4 Prabhu,Shri Suresh Prabhakar Rajapur (Maharashtra )
5 Rawale,Shri Mohan Mumbai South Central (Maharashtra )
6 Sirpotdar,Shri Madhukar Mumbai North West (Maharashtra )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Geete,Shri Anant Gangaram SS Ratnagiri (Maharashtra )
2 Paranjpe,Shri Prakash Vishwanath SS Thane (Maharashtra )
3 Patil,Shri Balasaheb Vikhe SS Ahmednagar (Maharashtra )
4 Prabhu,Shri Suresh Prabhakar SS Rajapur (Maharashtra )
5 Rawale,Shri Mohan SS Mumbai South Central (Maharashtra )
6 Sirpotdar,Shri Madhukar SS Mumbai North West (Maharashtra )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat